1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Møtevirksomhet

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp
Referater

Møtevirksomhet

27.01.11 Årsmøte 2011 ble avholdt på Neiden Grendehus den 27 januar  kl 17.00

I tillegg til vanlige årsmøtesaker så ble årets fisketider, reguleringer fram til 2015, rammeavtalen, innspill til arbeidsgruppa, økning i oppdrettsvirksomheten m.m behandlet.

22 nov. 2010 Møte i fylkesmannens fagråd.

Steinar og Finn Hjalmar møter.

21.10.10 Styremøte avholdt

Leder informerte om landsmøte i SFF og Nestleder om sjølaksefiskarmøte i Nesseby. Kasserer informerte om lagets økonomi og inntekter fra Grasrotandelen. Økonomien i laget er god.

Nye fisketider for 2011 kommer på høring i desember. Høringsfrist i midten av januar. Vi arbeider for å få tilbake fisketid/sesong som vi hadde frem til 2007.

29.09.10 Infomøte i Nesseby

Åpent sjølaksefiskarmøte avholdt 29.09.10 kl 1700 på Pensjonisthuset ved Nesseby Kirkested.

Tema på møtet var:
Rapport om sjølaksefisket: I forbindelse med de årlige forskningsdagene fortalte Steinar Pedersen ved den Samiske høgskolen om hovedpunktene i rapporten om sjølaksefisket som ble utarbeidet i vår.

Høringsforslag: Vedrørende Finnmarkseiendommens (FeFo) høringsforslag om endrede regler for tildeling av lakseplasser i sjøen. Reglene for tildeling av lakseplasser skal forenkles slik at flere stiller kravene til utvisning av lakseplass på FEFOs grunn.
Innspill og kunnskap: Det kom som vanlig mye innspill og kunnskap fra salen som vi tar med oss videre i arbeidet vårt. Fisketidene fra 2007 MÅ tilbakeføres for å bevare denne kulturen.

Her er Møtereferatet

19.08.10 Styremøte avviklet

Vi har avviklet styremøte i august. Saker til behandling:

FeFo's høringsforslag til nye retningslinjer for deltakelse i sjølaksefisket. Planlegging av sjølaksefiskarmøte i Varangerbotn, ismaskinen i Lanabukt må repareres etter overspenningsfeilen, Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for perioden 2010 – 2014 m.m.

27.05.10 Medlemsmøte på Neiden Grendehus, torsdag 27/5 kl 1800

Styret informerte om Møter/konferanser/seminarer som vi har deltatt på 1.kvartal.
       a. Møte i Samarbeidsrådet for Norsk Lakseforvaltning i Trondheim, repr Astrid A Daniloff  
       b. Møte  med Klimautvalget 13. april 2010 – Karasjok, repr Astrid A Daniloff
       c. Møte i Fagrådet hos fylkesmannen – Vadsø,  repr. Steinar Magnussen og Frank Emil Trasti
       d. Seminar med FN’s spesialkoordinator James Anaya Rovaniemi, repr. Astrid A Daniloff
       e. Miljøressursgruppa, deltakere Astrid A Daniloff, Friedel Vonka

Konsultasjonsmøte med MD ble ikke innvilget. 

Ellers info fra styret:

a. Slambanken  - høring ikke avgitt
b. Brev ang Sjøsamisk kultur/kyst- og fjordkultur
c. Brev ang forsøksfiske
d. Fiskestart – ingen avklaring? Status pr 27. mai 2009? Henvendelser til: MD, Samordningsminister mm. var resultatløst 
e. Finnmarkskommisjonen arbeid med sjølaksefiske

29.03.10 Styremøte

På styremøtet som ble avholdt 29.mars hadde vi oppe flere saker. Her nevnes: 

Gjennomgang etter årsmøte, planlegging av medlemsmøter våren 2010 og Fiskeravgiften 2010.

Konsultasjonsmøte med DN (Trondheim) og deltakelse i miljøressursgruppa.

Møter vi står foran: 

Møte i fagrådet for anadrome laksefisk (Fylkesmannen), Fagmøte om samiske næringer (Karasjok), FN konferanse (Rovaniemi)

07.02.2010 Årsmøte på Sandnes skole kl 1800. 

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, har vi Reguleringer av fiske i sjøen for 2010-2014 på sakslista.

23-24.11.2009

Vi deltar på Kystsel seminar 23.-24 november i Lakselv. 

Foredragsholdere fra bl.a. fiskeriforvaltningen, forskere, fiskeindustri, fiskerinæringen og andre involverte vil samle seg i Lakselv for å belyse og debattere kystselens rolle i fjordsystemene. 

04.11.2009

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag avholdt medlemsmøte på Neiden Grendehus 4.nov kl 1800

Agenda var Reguleringer for 2010-2014 foreslått av DN, ellers generell info fra styret.

31.10.2009

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Tana og Omegn sjølakseforening og Sjølaksefiskeforeningen i Finnmark holdt møte 

lørdag 31. oktober kl 1000 på Lakselv hotell. 

Referatet finner dere under Referat

 

Møter vi har deltatt på i den senere tid

Vi arbeider i mange fora med våre saker. Vi har deltatt i og arbeidet med følgende i den senere tid:

Samarbeidsrådet for anadrome laksefisk

Referansegruppa, innføring av konsesjon i sjølaksefisket

Fylkesmannens fagråd

Miljøverndepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Sametinget

Finnmark fylke

 

Vi er blitt godt mottatt og har fått skryt for arbeidet vårt i samarbeidsrådet. Vi er blitt godt mottatt av spesielt Sametinget og Havforskningsinstituttet. 

Vi har videre deltatt i forskjellige seminar og møter vedrørende villlaksen.

Egne møter

25.01.2009 -- Årsmøtet ble avholdt på Neiden Grendehus.

Vi har fortløpende styremøter gjennom året, samt medlemsmøter når viktige saker må drøftes.

 

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt:

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag
C/O Astrid Daniloff, Håbeth 9, 9910 Bjørnevatn
Telefon: 78 99 84 72
Telefaks:
Internett: a-danil@online.no

 

Startside ] Opp ] Referater ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 01.02.2011