1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Lovverket

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

Viktige lover og forskrifter

LOV 1775-05-27 nr 00: Kongelig Resolution ang. Jorddelingen i Finmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds.
LOV 1992-05-15 nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven).
FOR 1993-06-15 nr 532: Forskrift om fiskeravgift.
FOR 2003-02-25 nr 256: Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.

FOR 2003-06-20 nr 736: Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften).

FOR 2010: Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen.

Oppsummering av soneinndelingen innført i 2010 for Finnmark. Vi henviser til forskriften ovenfor for nøyaktig fisketid i ditt område.

Fisketider for Krokgarn:

Det tillatt å fiske fra mandag kl 18.00 til torsdag kl. 18.00

Sone1: Region Fjordene i Vest-Finnmark (kommunene Kvalsund og Alta), Fra 01.06 – Til 15.07.

Sone 2: Region Porsangerfjorden (Porsanger kommune), Fra 01.06 – Til 01.07.

Sone 3: Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Stauranberga)), Fra 01.06 – Til 15.07.

Sone 4: Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og Passviknakken, unntatt Holmgråfjorden) og Nesseby., Fra 01.06 – Til 01.07.

Sone 5: Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord - kommunene Sør-Varanger (ytre), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa). Fra 08.06 – Til 06.07

Fisketider for Kilenot:

Det tillatt å fiske: 01.06 til og med 15.06 er det tillatt å fiske fra mandag kl 18.00 til torsdag kl. 18.00. Og deretter fra mandag kl 18.00 til fredag kl. 18.00

Sone1: Region Fjordene i Vest-Finnmark (kommunene Kvalsund og Alta), Fra 01.06 – Til 04.08.

Sone 2: Region Porsangerfjorden (Porsanger kommune), Fra 01.06 – Til 21.07.

Sone 3: Region Tanafjorden (kommunene Berlevåg (innenfor Tanahorn), Tana, Gamvik (innenfor Stauranberga))., Fra 01.06 – Til 04.08.

Sone 4: Region Indre Varangerfjord (kommunene Sør-Varanger (fjordområdene mellom Bugøynes og Passviknakken, unntatt Holmgråfjorden) og Nesseby., Fra 01.06 – Til 21.07.

Sone 5: Region Kysten av Finnmark (området utenfor regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden og Indre Varangerfjord - kommunene Sør-Varanger (ytre), Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg (ytre), Gamvik (ytre), Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Hasvik, Loppa). Fra 08.06 – Til 21.07

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 30 november 2009