1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Kodisillen

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

Lappekodisillen

Loven av 1751 gjelder fortsatt. 

Her

Her kan dere kort lese om hva Lappekodisillen har regulert gjennom tidene

 -       Sikringen av det samiske materielle grunnlaget er det bærende element i Lappekodisillen.

-       Mot en liten avgift fikk de samene som hadde behov for det, etter gammel sedvane, full adgang til å bruke           naturgodene på begge sider av grensen. I første rekke dreide det seg om reindrift, men jakt og fiske, herunder sjøfiske og seljakt, var også omfattet.

-       Hvordan samene skulle velge statsborgerlig tilhørighet.

-       Samisk nøytralitet – iallfall for de grenseoverflyttende samene - i tilfelle krig mellom Danmark-Norge og Sverige (m/Finland).

-       Regler for reindriftsoverflyttingene, gjennom interne samiske administrasjonsordninger, hvor samelensmannen stod sentralt.

-       Hvordan samene skulle velge statsborgerlig tilhørighet.

-       Et eget samisk domstolssystem - ”Lapperetten”- med betydelig kompetanse, også på tvers av grensen.

-       I visse spørsmål – blant annet samisk sedvanerett – var dette en obligatorisk førsteinstansdomstol, men kjennelsene derfra kunne ankes inn for det ordinære offentlige rettsvesenet.

-       På bygde- eller herredsrettsnivå skulle det også være samisk representasjon, hvis en same fra det andre landet stod for retten. Da skulle det være to samiske meddommere fra hans egen side i retten. Samelensmannen hans kunne også møte som forsvarer.

-       Også myndighetene ble pålagt å undersøke om samene hadde noe å klage over, og følge kodisillens bestemmelser på det mest nøyaktige.

Kilde: Steinar Pedersen, forsker (Dr. philos)  

 

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 01.02.2011