1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Sjølaksefiske

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

Siste rapporter som omtaler sjølaksefiske

 

Rapporten fra prøvefisket 2008 finner dere her:

Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial

I rapporten går det frem at kunnskapen om sjøoppholdet til de nordlige laksebestandene er svært mangelfull.

Dette gjelder også vandringsmønster og beiteadferd når laksen vandrer inn mot kystområdene i Finnmark i sommerhalvåret (gytevandring). 

 

Norut Rapport nr 1-2009 Sjølaksefiske i sjøsamiske områder.pdf

Rapporten fra Norut Tromsø konkluderer med at sjølaksefisket har kulturell og symbolsk betydning i den sjøsamiske kulturen og langt kysten ellers. Rapporten sier videre at sjølaksefiske har liten materiell og økonomisk betydning for oss.
Det heter også at selv om vi har retten til fiske på vår side så må også vi ta hensyn til situasjonen for villaksen.

 

Finnmarksloven slår fast at de som er bosatt i Finnmark har rett til fiske etter laks med faststående redskap i sjøen på FEFO grunn etter utvising av lakseplass. 

Ja har ikke vi sjølaksefiskere redusert vårt fiske nok gjennom tidene ? 

 

Fiskesesongen er sterkt forkortet. Fra å starte sesongen 15. April, er fiskestarten blitt flyttet til 1.Mai, 15.Mai og nå sist til 1. Juni. 

Fisketidene er kortet inn fra 6 dagersuker, via 5 og 4 døgns fiskeuker, til dagens 3 døgns fiskeuke. 

 

I tillegg faller antallet lakseplasser i bruk, sammen med antallet sjølaksefiskere. 

Av 1600 lakseplasser på FEFO grunn i Finnmark er bare ca 500 plasser i bruk i dag, mot ca 1100 plasser i 1994. 

 

Her ser dere utviklingen over lakseplasser totalt i Finnmark inkl. private plasser.

Antallet lakseplasser i bruk i Finnmark er nå nede i 962 plasser, en bunnotering i et fylke som har hatt oppunder 3000 plasser i bruk. 

Fortsetter nedgangen i samme tempo, vil fylket være uten lakseplasser i bruk i 2025.

 

Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. NINA rapport nr 406

Kjennetegn ved fiskere, fiske- utøvelse og holdninger til regulering av fiske kan vi lese her i NINA Rapport 406.

Rapportens grunnlag var vår spørreundersøkelse vi gjennomførte vinteren 2008 i samarbeid med SSB.

Litt om tallene:

Gjennomsnittsalderen på sjølaksefiskeren er 61 år. Bare 4 % kvinner.

55 % hobbyfiske og 45 % næringsfiske. 46 % pensjonister, 24 % var lønnsmottakere og 18 % næringsutøvere.

Mest brukte redskapstype var enkel kilenot.

3 av 4 fisket ut fra egen fast bolig.

Gjennomsnittsfangst var på 300 kg pr. fisker.

Tradisjon, matauk og fiskets betydning for å bo på stedet er viktige grunner.

 

 

 

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 01.02.2011