1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Utkjøp/Frikjøp

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

Utkjøp/Frikjøp av sjølaksefiskere

Utkjøp/Frikjøp - I Trøndelag har man opp rettigheter til sjølaksefiske (leie). En av mennene bak dette er islenderen Orri Vigfusson i North Atlantic Salmon Fund, NASF.

Han gav 350 000 til opprettelse av Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge, NASF Norge. Siden har organisasjonen bidratt med millioner. Auksjonsinntekter og gaver i for millioner samles inn årlig. Penger som brukes til å leie fiskerettigheter i Trøndelag etter initiativ fra Elvene Rundt Trondheimsfjorden, ERT. Alta Laksefiskeri Interessentskap sponser også auksjoner med eksklusive fiskedøgn i Altaelva. Sist år fikk auksjonen inn over 670 000.- hvorav fiskekortene i Altaelva gikk for 150 000.-

Laksefiske med 130 mill i gevinst

Ifølge resultatet fra forskningsprosjektet Laks og verdiskaping rundt Trondheimsfjorden, har oppkjøpet medført en gevinst på 130 millioner kroner.

Oppleieordningen går ut på at elveeierne har betalt en stor andel av sjølaksefiskerne for å holde nøtene på land.

Denne ordningen har gitt noen ekstra tonn med villaks i elvene per år. Mer laks gir bedre fiske og dermed enda flere fiskere i elvene. Dette bidrar til økt omsetning for butikker, campingplasser og ikke minst for elveeierne. Oppkjøpsavtalen gir nok tilskudd til å øke gytingen noe, men hva hjelper det når fisketrykket øker i elvene.

Les mer om dette prosjektet på NRK Trøndelag

Her er link til hjemmesida for Elvene rundt Trondhjemsfjorden, ErT som organiserer oppkjøp av sjølaksefiskere, http://www.elvene.no/

Prosjektet startet i 2004 hvor elveeierne ønsket å kjøpe opp kilenotrettigheter for en periode med det formål å øke oppgangen av vill-laks i elvene. Avtalen bygger på på frivillighet mellom elveeierne og sjølaksefiskere. Ved inngåelse av kontrakt forpliktes sjølaksefiskerne til å la fiskeredskapen være unyttet i perioden. Man bruker tidligere fangsdagbøker for fastsettelse av kompensasjon. Her har man brukt fangstdagbok for 1999-2004 som grunnlag, og man benytter en fast kilopris. Les mer om avtalen her.

 

Hvem sponser denne oppkjøpsordningen ?

Det er i hovedsak rettighetshaverne i elvene, elvefiskere, næringsliv og kommuner som sponser denne oppkjøpsordningen.

Les selv her:

Sponsorer i Orkla

Sponsorer i Gaula

Sponsorer i Stjørdalselva

Men også myndighetene bidrar med millionbeløp. Det har blitt gitt økonomiske bidrag fra både nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Landbruks- og matdepartementet støttet ErT med tilsammen 1,5 mill kroner de 3 siste årene. Fylkesmenn har bidratt med hundretusener, og kommuner med tilsammen nesten 1,4 mill kroner.

Vi kan lese av NINA's rapport for de siste 5 årene denne ordninga har foregått oppsummert. Les rapporten her. 

ErT fikk før oppstart forsikringer om økonomisk hjelp fra Orri Vigfusson og North Atlantic Salmon Fund (NASF), og med denne sikkerheten i ryggen ble det vurdert at økonomien ikke ville være til hinder for at prosjektet kunne settes i gang.

Fra elveeierne ble det totale bidraget 9,4 mill kr. NASF bidro med 2,5 mill.

To hovedsponsorer har bidratt med 500.000 kroner hver i prosjektet; Trondheim Energi og Elbe Normark AS. 11 bedrifter bidro med totalt 100.000 kroner hver i prosjektperioden, og 91 bedrifter bidro med mindre beløp. Det totale bidraget fra næringslivet i hele prosjektperioden ble 4,2 mill kroner.

Totalt 328 privatpersoner bidro med tilsammen 475.000 kroner gjennom 5-årsperioden.

Den totale utbetalingen for avtalene med kilenotfiskerne ble 17.658.000,- kroner over de 5 årene prosjektet varte. Øvrige driftskostnader ble totalt 1.865.000,- kroner.

 

Er det riktig forvaltning å "flytte" rettighetene til å fiske etter villaks fra sjø til elv ?

Dette er iallefall ikke riktig å bruke offentlige midler for å flytte laksefisket fra sjø til elv.

Virker denne ordningen ?

Lav tilbakevandring av voksen laks fra havet og andre trusselfaktorer slik som lakselus, gjør at denne ordningen blir enda mindre vellykket. Sett bort fra mere penger da. Så man må nok kutte mere ned på uttaket av laks i elvene. Og det eneste måten å få dette til er å kutte i fisketid, og slutte sesongen tidligere. For eksempel 1/7 i alle elver.

Det er samtidig forskjellige meninger om dette blant forskere også. I flere elver deriblant i Tana så viser nyere forskning at 9 av 10 laks som går opp i elva blir fanget uansett.

Sånn at det er en minimal virkning av denne ordningen når vi ser på hvor mye ekstra laks som får overleve og bringe genene sine videre.

 

 

 

 

Startside ]Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 30 november 2009