1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Konsesjon 2010

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

Innføring av konsesjon fra 2010 stoppes ?

Arbeidet er delegert til DN

01.10.2009 -- Innføring av konsesjon for sjølaksefisket fra 2010 er stoppet. Det ble visst for lite tid.....

Forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) om denne konsesjonsordningen som skulle innføres i sjølaksefiske skulle etter planen vært sendt på høring i sommer. Det ser ut til at Miljøverndepartementet har sendt saken til Justisdepartementet. Lovavdelingen der skal nå vurdere lovligheten i dette forslaget.

Det er nye takter....

Er den foreslåtte konsesjonsordningen i strid med norsk lov ?


02.04.2009 -- Det arbeides for fullt med å lage en konsesjonsordning for sjølaksefisket som skal gjelde fra 2010. Miljøverndepartementet (MD) har delegert dette arbeidet til DN. Vår leder Astrid Daniloff er fellesrepresentant for sjølaksefiskerne i Finnmark i dette arbeidet og deltar på møtene slik at vi iallefall skal bli hørt. 

Det viktigste punktene i mandatet er at konsesjonsordningen skal ivareta næringsfiske, sjøsamisk kultur og kyst- og fjordkultur. Det siste har vi jobbet hardt for å få med i mandatet, som nettopp er blitt endret slik vi krevde det. Videre at fiske med krokgarn i Finnmark ikke kommer inn under denne utredningen, men at dette skal håndteres som en egen sak.

Vi tok dissens da det ble bestemt at en konsesjonsordning skulle innføres. 

Vi er imot en konsesjonsordning og arbeider for å bevare kyst- og fjordkulturen vår hvor sjølaksefiske er en viktig del. En konsesjonsordning ville kunne medføre at sjølaksefisket dør helt ut på enkelte steder. Spesielt i små fjorder der kanskje ikke økonomien tilsier at sjølaksefiske kan drives som en inntektsgivende næring, men som en viktig kombinasjonsnæring og for å sikre kyst- og fjordkulturen i det aktuelle området.

En annen ting er jo eiendomsretten. Hvordan kan man ta fra folk retten til lakseplasser på privat grunn? I praksis kan det bli realiteten hvis man ikke stiller konsesjonskravene for å utøve sjølaksefiske. Husk på Finnmarksloven som slår fast at vi som er bosatt i Finnmark har rett til fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjøen.

Vi stiller spørsmålstegn ved hvilke lover DN hjemler en konsesjonsordning i? 

Er det forskjell på retten til fiske i elvene og retten til fiske etter laks i sjøen?

 

 

Se forøvrig vår side med våre høringsinnspill.

 

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt:

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag
C/O Astrid Daniloff, Håbeth 9, 9910 Bjørnevatn
Telefon: 78 99 84 72
Telefaks:
Internett: a-danil@online.no

 

Startside ] Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 01.02.2011