1500 treff pr. måned i snitt

Foto: Frank Emil Trasti

Forskning

Org. nr. 994 698 478,              Stiftet 13.01.1988

 

 

Startside
Opp

 

Fakta om laksen vår

Laksen har vandret i våre farvann i tusenvis av år. Den har tilpasset seg endringer i elver og i havet. Laksen klekker og blir i elva i ca 4 år før den går i sjøen som smolt.

Da er laksen ca 30 gram og er under 20 cm lang. I sjøen vokser laksen raskt, og allerede etter 1–2 år veier den kiloet.

Når laksen er 2 år er vekta kommet opp i 3–7 kilo. I 3-4 års alderen når laksen ofte vekt over 10 kilo og er blitt ca 1 meter lange.

Laksen blir i sjøen alt fra ett til fem år før den vender tilbake. Årlig ser vi fangster av laks på opp mot 20 kilo, og en 10 år alder.

Forskning på villaksen i nord-øst

Fakta er at det er forsket svært lite på villlaksen her i nord-øst områdene. (Nord-Troms, Finnmark og østover). Spesielt arbeidet med å kartlegge laksens vandringer i havet og laksebestandenes sammensetning her nord er saker vi er opptatt av. Vi vet at blant annet temperatursvingninger i havet har veldig mye å si for laksens vandringer. Vi kan bare sammenligne fangststatistikk og havtemperaturen så ser vi helt klart de naturlige svingningene. 

Vi fikk endelig gjennomslag for vårt årelange krav om at sjølaksefiskernes kunnskaper om laksen er et viktig bidrag til forskningen. Derfor er vi tatt med i et prosjekt som skal bidra til bedre kunnskap om laksen når den er i sjøen. Vår lokalkunnskap er meget viktig for forskerne i deres arbeid. 
De 27 laksefiskere som deltok i prosjektet gjorde en formidabel innsats. I overkant av 4 200 skjellprøver ble samlet inn, all fisk ble lengdemålt, veid og kjønnsbestemt. Videre ble antall voksne lus talt. Og det ble frosset ned vel 3 000 laksemager. Vi takker laksefiskerne for et svært godt samarbeid gjennom hele prosjektperioden.

Vi ser frem til flere rapporter fra dette arbeidet. Spesielt rapporten fra analyse av skjellprøvene som skal gi svaret på hvilke laks som blir fanget hvor i Finnmark.

Rapporten fra prøvefisket 2008 finner dere her:

Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial

 

Havforskningsinstituttet har utgitt endel rapporter om villaksens vandringer i havet sammen med andre myndighetsorganer.

Noe arbeid er også gjort i elvene her nord, spesielt i Tanavassdraget har Norsk-Finsk samarbeid kommet med flere rapporter om laksestammene i Tana. Se vårt avsnitt for Rapporter

 

 

Startside ]Opp ]

Send e-post til frank@trasti.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 01.02.2011