Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag. Stiftet 13.01.1988

Matta-Varjjat mearraluossabivdisearvi. Org. nr. 994 698 478

 

Vi er en miljø-, kultur-, og nærings-organisasjon for sjølaksefiskerne. Organisasjonen er partipolitisk nøytral

 

Lagets formål er å arbeide for å fremme det tradisjonelle sjølaksefisket som en viktig næring og kulturbærer.

 

Videre arbeide for våre felles interesser og fremme næringsmessige og kulturelle rettigheter tilknyttet sjølaksefisket.

Laget skal arbeide for fremme av miljøvern i henhold til vedtektene.

 

Vi kjemper for en bærekraftig, rettferdig og likeverdig forvaltning av laksen.

 

 

Sjølaksefiskerne utøver en aktivitet som har lange tradisjoner i fjordene og i distriktene.

 

Helt siden siste istid har fiske etter villaks med faststående redskap vært viktig både i husholdningen og som binæring.

 

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag er bekymret for at en viktig del av kysthistorien er i ferd med å forsvinne.

 

Et av satsingsområdene er å få barn og unge interessert i sjølaksefiske slik at vi bidrar til at denne viktige delen av fjordkulturen videreføres til kommende generasjoner.

 

 

Tvittre oss gjerne, @Sjolaksefiskar

 

Sjølaksefiskarlaget er også å finne på FACEBOOK for ungdom og unge voksne. :-)

 

 

KONTAKT Info

 

Leder: Astrid Daniloff

 

Telefon: 90552031

Postadresse

C/O Astrid Daniloff,

Håbeth 38,

9910 Bjørnevatn

 

Elektronisk post:

Leder: a-danil@online.no

 

Nestleder: Steinar Magnussen

Telefon: 92215833

 

Sekretær: Friedel H. Vonka

Telefon: 94864739

 

Kasserer: Frank Emil Trasti

Telefon: 47387360

 

Styremedlem:

Finn-Hjalmar Seipæjærvi

Telefon: 91775757

 

Ungdomskontakt:

Per Helge Stærk

Telefon: 93206586

 

Web-ansvarlig/kasserer: frank@sandbukt.no